Rozwiązania zadań eliminacyjnych

I Puchar Polski w Rozwiązywaniu Łamigłówek

Rozwiązania zadan eliminacyjnych i uwagi dotyczace oceniania nadesłanych odpowiedzi

Większość zadań uczestnicy rozwiązali prawidłowo. O awansie do finału decydowało jak najlepsze rozwiązanie zadania 1-szego i prawidłowe rozwiązanie zadania drugiego. W finale znalazły się wszystkie osoby, które w pierwszym zadaniu ułożyły prawidłowy zestaw składający się z 13 kul (24 pkt) i dobrze odpowiedziały na zadanie 2.

Występujące w kilku zadaniach drobne niedociągnięcia nie przeszkodziły startującym w prawidłowym rozwiązaniu tych zadań.


Zadanie 1
PARY BEZ PARY

Najlepsze nadesłane rozwiązania zawierały zestaw 13 kul.
Oto przykładowa odpowiedź:
1,3,5,8,13,21,34,40,55,64,78,89,100

Część odpowiedzi zawierała zestawy, w których, wbrew warunkom zadania znajdowały się dwie pary kul ważących tyle samo. Za takie odpowiedzi przyznawano 0 pkt.


Zadanie 2
SZYBKI ROBAK PATANOGA

Prawidłowa odpowiedź brzmi: 18 metrów.
To zadanie sprawiło najwięcej trudności. I spośród wszystkich zadań na to zadanie przysłano najmniej prawidłowych odpowiedzi.

Pozioma linia to oś czasu z kolejnymi minutami zaznaczonymi czarnymi kreseczkami.
Liczby - to numery kolejnych obserwatorów. Klamry - obejmujące każdą jedną minutę - to okresy obserwacji patanogi przez poszczególnych obserwatorów. I wreszcie czerwone prostokąty - to odcinki czasu, w których porusza się patanoga.

Kiedy eksperyment się zaczyna patanogę zaczyna obserwować obserwator nr 1, a ona sama rusza, przebywa w kilka sekund 1 metr i zastyga. Tuż po tym obserwację zaczyna obserwator nr 2. Z chwilą, gdy obserwator nr 1 kończy obserwację patanoga rusza i znowu w ciągu kilku sekund przebywa 1 metr i znowu zastyga bez ruchu. Za parę sekund kończy obserwację obserwator nr 2 i w tej samej chwili zaczyna obserwację obserwator nr 3. Wtedy patanoga rusza po raz trzeci i tak samo jak poprzednio przebywa w kilka sekund 1 metr i zastyga.

Cykl powtarza się raz za razem, aż wreszcie kończy obserwację obserwator nr 16 i równocześnie zaczyna obserwator nr 17. Patanoga przesuwa się o metr w ciągu kilku sekund, zastyga i wtedy zaczyna obserwację obserwator nr 18 (ostatni). Kiedy nr 17 skończy obserwację patanoga przemieszcza się o 1 metr po raz ostatni. Obserwator nr 18 kończy obserwację dokładnie z chwilą zakończenia się 10 minutowego doświadczenia.

18 obserwatorów - 18 metrów przebytych przez patanogę. Więcej się nie da. Dlaczego? Nawet gdyby skracać przerwy czasowe miedzy między obserwatorami, w czasie których porusza się patanoga, do minimum, to i tak zawsze łączny czas obserwacji wyniesie nieco ponad 9 minut. Nie ma już miejsca w czasie na to, aby "zmieścić" jeszcze jednego obserwatora.


Zadanie 3
NAJMNIEJSZA PARA BUTÓW

W zadaniu było ukryte mnożenie:

092 x 092 = 8464


O ile w zadaniach matematycznych nie stosuje się z reguły zera na początku liczby, o tyle w łamigłówkach jest to możliwe. Większość uczestników rozwiązała zadanie prawidłowo. Ilość rozwiązań równania to jeden.


Zadanie 4
PUCHAROWA ZAGADKA O PUCHAROWYCH ZAGADKACH

Prawidłowa odpowiedź na to pytanie brzmiała TAK.
Treść zagadki po sprowadzeniu jej do prostszych zdań była banalna i brzmiała:
    Czy zagadka 1 była trudniejsza niż zagadka 3, jeśli zagadka 3 była łatwiejsza niż zagadka 2 i jeśli zagadka 2 była łatwiejsza niż zagadka 1?


Zadanie 5
DOM PEŁEN LUSTER

Zadanie 6
OD A DO I

Zadanie miało dwa rozwiązania - różniące się położeniem liter C i I zaznaczonych na rysunku czerwonym kolorem. Każde z tych rozwiązań uznawane było za prawidłowe.
Zadanie 7
CZARNE I BIAŁE

Zadanie 8
WIDOK NA OSIEDLE

Na wskutek niedoprecyzowania warunków zadanie miało wiele rozwiązań. Każde prawidłowe było uznawane. Na rysunku przestawiono najczęściej przysyłane rozwiązanie.
Zadanie 9
PARSZYWA 15-ka

Zdecydowana większość uczestników zdobyła w tym zadaniu maksymalną liczbę punktów (24). Na rysunku jedno z możliwych rozwiązań za 24 pkt.
Zadanie 10
INDIANIE I MUSTANGI

Indianie mieli 55 koni.
Indian musi być 10. Jeśli bowiem byłoby ich więcej wówczas nie mógłby być spełniony warunek, iż każdy z nich posiada inna liczbę koni gdyż liczba możliwych "liczb koni" byłaby o 1 mniejsza od liczby Indian (żaden nie miał 11 koni). A jeśli Indian było 10 i każdy z nich miał inna liczbę koni, to w sumie tych koni było 55.


Zadanie 11
OOOAAAIIIUUU!!!

Pozostawało słowo IUIUUOU. W krainie czteroliterowców oznacza ono oczywiście łamigłówkę.


Zadanie 12
RODZINKA PLACKA

Placek miał 5 synów.


Zadanie 13
GRZYBIARZE

Prawidłowa odpowiedź to 33 grzyby. Tylko ta spośród podanych liczb daje się wyrazić jako suma kilku kolejnych liczb naturalnych mniejszych od 10 (3,4,5,6,7,8). Kluczem do rozwiązania zadania była właściwa interpretacja słowa "kilka", które w języku polskim oznacza liczby od 3 do 9 ( a nie do 10).


Zadanie 14
ŃJFRDAŁĘFR JŁÓŁAUR

Odpowiedź brzmiała : 15
Było to pytanie zaszyfrowane prostym szyfrem podstawieniowym (pod alfabetem piszemy drugi przesunięty w stosunku do pierwszego i zapisujemy litery z pierwszego literami z drugiego alfabetu) o liczbę zadań w eliminacjach. Drobne pomyłki w zaszyfrowaniu nie uniemożliwiały prawidłowego rozwiązania zadania.


Zadanie 15
RUSZAĆ SIĘ JAK NAJWIĘCEJ

To zadanie za małe punkty decydowało o kolejności miejsc w przypadku, gdy dwie lub więcej osób miało taką samo liczbę punktów za pozostałe zadania. Przy ocenianiu tego zadania pewna cześć odpowiedzi została oceniona na 0. Działo się tak wtedy, gdy ktoś na jednym polu postawił dwie figury, lub wtedy, gdy błędy w zapisie pozycji figur uniemożliwiały określenie rodzaju lub koloru figury. Za najlepsze rozwiązanie można było zdobyć 128 małych pkt. Oto przykład takiego rozwiązania:


Partnerzy Fundacji:

Microsoft Britnet Pałac Domaniowski WhyBlack
Facebook - Odwiedź nas
Należymy do World Puzzle Federation WPF
Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright Sfinks 2012
Projekt i wykonanie: WhyBlack