Zadania treningowe IIZADANIA TRENINGOWE
część II

Przedstawione łamigłówki mają pokazać z jakiego rodzaju zadaniami mogą spotkać się uczestnicy III Pucharu Polski w Rozwiązywaniu Łamigłówek. Niektóre z zadań w eliminacjach i w finale mogą być podobne do zadań treningowych, niektóre na pewno nie będą podobne. Tutaj zadań jest kilka i są łatwiejsze niż te, które czekają na Was w eliminacjach i w finale.
• • •


5. PODWODNA FLOTA

Diagram to ekran sonaru. Pod wodą znajdują się okręty podwodne. Jeden większy - zajmujący na diagramie 3 kolejne zaczernione kratki w jednej linii i bliżej nieokreślona liczba mniejszych zajmujących po dwie kratki każdy.

Przykład

Okręty nie mogą się ze sobą stykać, tzn. kratki należące do dwóch różnych okrętów nie mogą się dotykać nawet rogami. Liczby u góry i z prawej strony diagramu pokazują do ilu okrętów należą zaczernione kratki w rzędzie (pionowym lub poziomym) odpowiadającym danej liczbie. Pole z falami to mielizna - na pewno nie ma tam żadnego okrętu. Zasady te są zilustrowano obok na przykładzie.

Zaznacz położenie wszystkich okrętów.


• • •


6. PIRAMIDKI

W piramidki wpisano liczby - we wszystkie zgodnie z tą samą zasadą. Jaka liczba na podstawie tej zasady powinna być wpisana w środkowej piramidce w miejsce znaku zapytania?• • •


7. PODZIAŁY

Podziel poniższą figurę na:
      a) trzy identyczne części
      b) cztery identyczne części


• • •


8. MNIEJ WIĘCEJ RAZY DWA

W diagram wpisz wszystkie liczby od 1 do 9 - po jednej do każdej kratki tak, żeby były zachowane relacje nierówności widoczne między kratkami. Wszystkie sytuacje, w których w sąsiednich kratkach znajdują się dwie liczby, z których jedna jest dwa razy większa od drugiej zostały zaznaczone kropkami. Zasady te zilustrowano na przykładzie obok.
9. SUDOKU NA BOKUWypełnij diagram cyframi od 1 do 9 wpisując do każdej kratki jedną cyfrę, w ten sposób aby w każdym rzędzie pionowym i poziomym, oraz w każdym z obwiedzionych grubszą linią kwadracików 3 x 3 znalazło się 9 różnych cyfr. Cyfry widoczne na zewnątrz diagramu należy wpisać w odpowiadające im rzędy w sąsiadującym z tymi cyframi kwadraciku 3 x 3. Zasady te zilustrowane są obok na przykładzie.
n10. WINOGRONO
Przykład

W kółka wpisz liczby całkowite, tak aby każda liczba w każdym kółku (za wyjątkiem tych z najwyższego rzędu) była równa sumie liczb w kółkach stykających się z tym kółkiem od góry. Zasadę tę zilustrowano na przykładzie.Partnerzy Fundacji:

Microsoft Britnet Pałac Domaniowski WhyBlack
Facebook - Odwiedź nas
Należymy do World Puzzle Federation WPF
Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright Sfinks 2012
Projekt i wykonanie: WhyBlack