Zadania treningowe

ZADANIA TRENINGOWE

Oto pięć zadań treningowych. Spróbujcie je rozwiązać. W czasie mistrzostw będziecie Pastwo rozwiązywać takie same rodzaje sudoku. Warto wiec zapoznać się z tymi zadaniami i poszukać sposobów na ich rozwiązywanie.
 

ZADANIE 1. SUDOKU KLASYCZNE

W każde z pustych pól wpisać po jednej cyfrze z zakresu od 1 do 9, w ten sposób, aby w każdym rzędzie i w każdej kolumnie oraz w każdym z obszarów 3 x 3 występowały wszystkie cyfry (żadna nie może się powtarzać).


 

ZADANIE 2. SUDOKU 81

Wpisz do diagramu zgodnie z zasadami sudoku 81 cyfr - po jednej cyfrze do każdej z kratek. Małe cyfry w poszczególnych kratkach określają jakie cyfry można wpisywać w te kratki.


 

ZADANIE 3. RZYMSKIE SUDOKU

Diagram należy uzupełnić zgodnie z zasadami sudoku.

Problem jednak polega na tym, że zamiast cyfr arabskich użyto tu cyfr rzymskich - wcale nie przez przypadek - w niektórych z cyfr już wpisanych do diagramu brakuje niektórych z elementów. Jeśli więc np. w diagramie widać I to oznacza to, że tam może być zarówno I jak i II, III, IV, VI ,VII, VIII czy wreszcie IX a jeśli widać V to może tam być zarówno V jak i IV czy też VI lub VII lub VIII... Nie należy się przy tym sugerować umieszczeniem elementu względem boków kratki. Jeśli bowiem w kratce znajduje się V i to dokładnie w jej środku - to nie oznacza to, że to musi to być piątka. Nie. Może to być każda z cyfr rzymskich od I do IX w skład której wchodzi V.
n

 

ZADANIE 4. SUDOKU NA BOKU

Wypełnij diagram cyframi od 1 do 9 wpisując do każdej kratki jedną cyfrę, w ten sposób, aby w każdym rzędzie pionowym i poziomym oraz w każdym z obwiedzionych grubszą linią kwadracików 3 x 3 znalazło się 9 różnych cyfr. Cyfry widoczne z boku diagramu należy wpisać w odpowiadające im rzędy w sąsiadującym z tymi cyframi kwadraciku 3 x 3.

Zasady te zilustrowane są obok na przykładzie.

 

 

r
ZADANIE 5. BEZSTYKOWE SUDOKU

Diagram należy uzupełnić zgodnie z zasadami sudoku, przy uwzględnieniu warunku, że w żadnej parze kwadracików stykających się bokami lub rogami nie mogą znaleźć się takie same cyfry.

 

 

 

 

 

 

• • •

 

 

 

 


Partnerzy Fundacji:

Microsoft Britnet Pałac Domaniowski WhyBlack
Facebook - Odwiedź nas
Należymy do World Puzzle Federation WPF
Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright Sfinks 2012
Projekt i wykonanie: WhyBlack