Zadania treningowe

ZADANIA TRENINGOWE

Jako zadania treningowe do eliminacji XI mistrzostw Polski w rozwiązywaniu łamigłówek, wybraliśmy takie zadania, z którymi uczestnicy naszych dotychczasowych zawodów mogli się jeszcze nie zetknąć. Wszystkie typy przedstawionych tu zadań znajdą się wśród zadań eliminacyjnych. Dlatego też warto je porozwiązywać. Zamieszczamy również ich rozwiązania.

Wśród pozostałych zadań większość stanowić będą zadania podobne do tych spotykanych dotychczas w Pucharach Polski i zawodach sudokowych. Mogą się też pojawić inne typy zadań dotychczas nie prezentowane.
 

ZADANIE 1. CYFROWA FLOTA

Rozmieść w diagramie widoczną nad nim flotę 10 okrętów tak, aby nie stykały się one ani bokami kratek, ani ich wierzchołkami. Okręty mogą być umieszczone w kierunku pionowym lub poziomym. W jednej kratce może być umieszczony jeden element okrętu. Tak więc okręt składający się z 4 części zajmie 4 kratki pod rząd a okręt zbudowany z 1 części - jedną kratkę. Liczby na zewnątrz diagramu mówią, ile ma wynieść w danym rzędzie lub kolumnie suma liczb z kratek, na których rozmieszczone są okręty.>>> rozwiązanie
 

ZADANIE 2. GWIEZDNE WOJNY

W diagramie rozmieść gwiazdy (takie jak ta nad diagramem) tak, aby w każdym rzędzie, w każdej kolumnie i w każdym zaznaczonym grubszą linia obszarze były dokładnie dwie gwiazdy. W jednej kratce możesz umieścić dokładnie jedną gwiazdę. Kratki zawierające gwiazdy nie mogą stykać się ze sobą ani bokami, ani wierzchołkami.>>> rozwiązanie
 

ZADANIE 3. PĘTLLLLA

Wrysuj w diagram pewną liczbę L-figur, powstałych przez obrót w płaszczyźnie rysunku litery L, bądź figur będących ich zwierciadlanym odbiciem tak, aby utworzyły one, wraz z widocznymi w diagramie grubymi odcinkami, zamkniętą pętlę nie przecinającą się, ani nie stykającą się z sobą. Figury można wrysowywać tylko wzdłuż linii diagramu.>>> rozwiązanie
 

ZADANIE 4. CIĘCIE LICZBAMI

Podziel wzdłuż widocznych linii poniższą figurę na trzy części o takim samym kształcie tak, aby w każdej z nich znalazło się sześć różnych cyfr.>>> rozwiązanie
 

ZADANIE 5. SĄSIEDZI SFINKSA

Wpisz do diagramu cyfry od 1 do 4 tak, aby pola z takimi samymi cyframi nie stykały się ani bokami, ani rogami. Do każdego z pól (i białego, i szarego) trzeba wpisać dokładnie jedną cyfrę. Część cyfr już jest wpisana.>>> rozwiązanie


 

• • •

 


Partnerzy Fundacji:

Microsoft Britnet Pałac Domaniowski WhyBlack
Facebook - Odwiedź nas
Należymy do World Puzzle Federation WPF
Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright Sfinks 2012
Projekt i wykonanie: WhyBlack