Eliminacje zakończone

Pobierz zadania [ Hasło: $puzIIe2o2o! ]

Oficjalne wyniki:

Miejsce

Imię i nazwisko

Wynik

Czas

Zad. 1

Zad. 2

Zad. 3

Zad. 4

Zad. 5

Zad. 6

Zad. 7

Zad. 8

Zad. 9

Zad. 10

Zad. 11

Zad. 12

Zad. 13

Zad. 14

Zad. 15

Zad. 16

1 Ken Endo 500 0:50:00 7 9 12 13 14 15 17 57 18 21 30 45 65 37 61 79
2 Przemysław Dębiak 500 1:09:21 7 9 12 13 14 15 17 57 18 21 30 45 65 37 61 79
3 Weifan Wang 500 1:43:39 7 9 12 13 14 15 17 57 18 21 30 45 65 37 61 79
4 Krystian Świderski 420 1:36:20 7 9 12 13 14 0 17 57 18 21 30 45 37 61 79
5 Andrzej Dalach 420 1:56:21 7 9 12 13 14 17 57 18 21 30 45 37 61 79
6 Tomasz Skalski 406 1:55:14 7 9 12 13 0 17 57 18 21 30 45 37 61 79
7 Jan Mrozowski 363 1:56:24 7 9 12 13 14 17 18 21 30 45 37 61 79
8 Michał Stajszczak 356 1:44:36 7 9 12 13 14 15 17 57 18 21 30 45 37 61
9 Marcin Mucha 346 1:43:57 7 9 12 13 14 0 18 21 30 45 37 61 79
10 Anna Szymańska 346 1:59:20 7 9 12 14 17 57 18 21 30 45 37 0 79
11 Huang Xiao Wei 342 1:55:39 7 9 12 13 14 0 57 18 21 30 45 37 0 79
12 Krzysztof Ligienza 331 1:58:43 9 13 14 15 17 21 65 37 61 79
13 Błażej Szmatiuk 329 1:55:09 7 9 13 14 17 57 18 21 30 45 37 61
14 Paweł Kwiatkowski 321 1:49:21 7 9 13 14 17 18 21 45 37 61 79
15 Tomasz Stańczak 319 1:58:17 7 9 12 13 17 18 21 45 37 61 79
16 Mateusz Przybyla 310 1:59:35 7 9 13 17 57 0 30 37 61 79
17 Marcin Ruszkiewicz 307 1:42:12 7 0 12 13 14 15 17 21 0 45 65 37 61
18 Wojciech Nadara 305 1:39:15 13 14 17 18 21 45 37 61 79
19 Dominik Bojko 305 1:59:58 0 9 13 14 17 57 18 37 61 79
20 Aneta Rosłan 303 1:48:03 7 9 12 13 14 15 17 18 21 37 61 79
21 Anna Wąsowska 296 1:51:38 7 9 12 13 14 17 57 18 21 30 37 61
22 Maciej Ignaciuk 295 1:58:17 7 9 12 13 14 15 17 57 18 21 30 45 0 37
23 Anna Lamperska 294 1:59:41 7 9 13 14 17 57 37 61 79
24 Kamil Dębowski 292 1:53:11 7 9 12 13 17 57 37 61 79
25 Grzegorz Bajor 290 1:54:47 7 9 12 13 14 17 57 18 45 37 61
26 Grzegorz Ignaciuk 286 1:59:59 7 9 12 13 14 15 18 21 30 45 65 37
27 Marcin Smulewicz 285 1:59:05 13 0 17 57 21 30 45 65 37
28 Katarzyna Dalach-Chlib 277 1:50:04 0 9 12 13 0 21 45 37 61 79
29 Łukasz Kalinowski 267 1:55:25 7 9 12 14 17 57 18 21 30 45 37
30 Magdalena Wójtowicz 265 1:53:11 7 9 12 13 14 15 0 18 37 61 79
31 Aleksandra Ciura 262 1:58:26 7 0 12 13 0 15 17 0 0 21 0 0 0 37 61 79
32 Ewelina Wiśniewska 258 1:48:23 7 9 13 14 17 21 37 61 79
33 Adam Rybicki 258 1:57:13 7 9 13 14 17 21 37 61 79
34 Michał Balcerek 255 1:41:07 7 9 13 14 17 18 37 61 79
35 Agnieszka Różycka-Wcisło 247 1:57:32 7 0 12 13 17 21 37 61 79
36 Marta Wasińska 242 1:55:57 7 0 0 13 14 15 17 57 21 0 37 61
37 Łukasz Skrzypczyński 237 1:59:55 7 9 12 13 17 18 21 61 79
38 Jakub Prabucki 232 1:59:34 7 9 13 14 15 17 57 18 21 0 61
39 Magdalena Bernacik 227 1:46:51 7 9 13 14 17 18 21 30 37 61
40 Marcin Krasuski 222 1:54:41 7 9 13 14 18 21 0 61 79
41 Andrzej Burek 216 1:58:56 7 14 18 0 37 61 79
42 Piotr Biegoń 215 1:55:14 7 0 13 14 17 21 0 45 37 61 0
43 Małgorzata Stawarz 211 1:57:12 9 12 13 37 61 79
44 Katarzyna Kwiatkowska 211 1:59:12 7 13 14 37 61 79
45 Tomasz Sternal 209 1:58:14 7 9 0 13 17 65 37 61
46 Beata Lach 207 1:51:51 7 9 13 0 17 18 45 37 61
47 Maria Wiatr 203 1:30:35 7 9 13 14 17 45 37 61
48 Wojciech Gryciuk 203 1:55:35 7 9 13 14 17 45 37 61
49 Zbigniew Laskowski 198 1:44:55 7 9 12 13 14 17 57 18 21 30
 
50 Maja Świercz 191 1:43:00 7 9 13 14 15 17 18 37 61
51 Katarzyna Racławska 191 1:52:55 7 9 12 13 14 17 21 37 61
52 Kamil Dąbrowski 189 1:57:46 7 9 12 13 15 17 37 0 79
53 Michał Wachowiak 189 1:59:03 7 9 12 13 14 15 17 57 45
54 Ewa Paprzycka 188 1:48:44 7 17 18 30 37 79
55 Tomasz Czajka 184 1:58:10 7 37 61 79
56 Karol Wałek 177 1:56:24 7 0 13 14 15 0 30 0 37 61
57 Marcin Szalek 172 1:58:40 7 9 12 13 14 0 17 18 45 37 0
58 Aneta Poteralska 170 1:59:09 7 0 13 15 17 57 61
59 Karol Sitkowski 169 1:59:40 7 9 13 0 0 61 79
60 Jan Zoń 166 1:59:40 7 0 12 13 14 15 17 0 21 30 37
61 Adam Suwik 165 1:51:43 7 9 13 17 21 37 61
62 Tomasz Kulczyński 165 1:53:32 0 9 13 45 37 61
63 Michał Mazur 163 1:53:17 9 17 18 21 37 61 0
64 Anna Kubik 162 1:59:29 7 9 13 17 18 37 61
65 Adam Sterczewski 159 1:56:48 7 0 13 17 57 65
66 Ewa Gawrońska 156 1:50:49 7 13 17 21 37 61
67 Tomasz Skrzypczak 156 1:59:28 7 9 14 17 18 30 0 61
68 Jarosław Skrzypczak 152 1:52:53 7 9 13 17 18 21 30 37
69 Michał Krok 143 1:51:49 7 9 13 15 17 45 37
70 Monika Laskowska 142 1:59:56 7 9 12 13 0 0 17 18 21 45 0 0 0
71 Paweł Hince 141 1:32:09 7 9 13 14 0 37 61
72 Alina Walter 141 1:43:39 9 13 17 57 45
73 Wojciech Zwara 140 1:06:14 7 9 13 0 17 57 37
74 Maria Milówka 140 1:59:09 7 13 15 17 21 30 37 0 0
75 Paulina Żeleźnik 140 1:59:52 7 0 17 0 37 0 79
76 Izabella Jaworska 135 1:57:45 7 13 17 37 61
77 Martyna Bartoszek 135 1:58:31 7 0 13 17 37 61
78 Dominik Piasecki 134 1:47:55 7 9 13 17 21 30 37
79 Ekaterina Krotkova 131 1:56:04 7 13 17 57 37
80 Joanna Kuriata 130 1:58:58 0 9 14 15 17 30 45 0
81 Paweł Rybkowski 124 1:59:36 7 9 17 30 0 61 0
82 Karolina Olszewska 122 1:59:55 7 0 0 13 15 0 57 30 0 0 0
83 Piotr BAJAK 120 1:46:09 9 13 37 61
84 Beata Mazurkiewicz 120 1:59:59 7 9 13 14 15 17 45
85 Michał Kaczmarczyk 119 1:22:44 7 13 17 45 37
86 Krzysztof Paździora 118 1:37:34 7 9 13 14 17 21 37
87 Grażyna Kwiatkowska 118 1:59:21 7 13 37 61
88 Anna Petela 114 0:39:25 7 9 37 61
89 Kamil Kozłowski 112 1:49:35 7 9 13 14 15 17 37
90 Natalia Olasz 109 1:59:11 7 9 13 0 15 65 0
91 Paweł Mral 108 1:56:21 7 9 12 13 14 15 17 21 0
92 Dorota Kobarska 106 1:56:16 7 9 12 13 17 18 30
93 Agata Frankiewicz 105 1:23:47 7 37 61
94 Ewa Kaluś 104 1:45:30 7 9 13 17 21 37
95 Anna Kostyk 104 1:59:53 7 9 13 17 21 37 0
96 Eliza Kobusiak 103 1:48:17 7 9 13 17 57 0
97 Tomasz Idziaszek 103 1:56:37 9 13 15 21 45
98 Maja Frankowska 103 1:57:28 7 9 13 17 57
99 Jakub Majewski 103 1:58:00 7 9 0 13 0 17 57
100 Hubert Parafiński 98 1:56:59 37 61
101 Grzegorz Jurak 96 1:59:56 9 13 0 17 57
102 Przemysław Wróbel 92 1:41:41 7 9 12 13 14 0 37 0 0
103 Konrad Bobryk 90 1:57:03 7 9 12 13 14 17 18
104 Martyna Hlebowicz 90 1:57:58 0 9 13 14 17 37 0
105 Daria Tasz 88 1:48:21 7 9 17 18 37 0
106 Michalina Kotyla 88 1:59:56 7 9 12 13 0 17 30 0 0 0
107 Dorota Marjampolska 83 1:57:04 0 9 17 57 0
108 Klaudia Idziaszek 82 1:54:01 9 13 15 45
109 Jan Wilam 82 1:56:58 45 37 0
110 Filip Pawlak 81 1:52:45 7 9 13 15 37
111 Anna Długosz 80 1:57:09 7 9 13 14 37
112 Ewa Walińska-Kmieć 80 1:58:05 7 9 13 14 37
113 Piotr Koziarek 78 1:43:56 7 9 12 13 37
114 Wojciech Pędrak 78 1:57:47 7 9 13 14 17 18
115 Marcin Mikosik 77 1:49:34 7 9 12 13 15 21
116 Justyna Kotlarczyk 77 1:52:50 7 9 0 61
117 Palina Mankevich 74 1:58:12 7 9 13 45
118 Joanna Lewińska 70 1:55:25 7 9 17 37 0
119 Justyna Bieleń 66 1:42:24 7 9 13 37
120 Sławomir Strózik 62 1:33:11 7 9 13 0 15 0 18
121 Judyta Izabela 61 1:51:25 7 17 37
122 x 59 1:59:33 9 13 37
123 Sylwia Zarzycka 58 1:06:32 7 9 13 14 15
124 Katarzyna Wąsik 58 1:55:35 7 9 13 14 15 0 0
125 Jacek Wilk 57 1:18:18 7 0 13 37
126 Krzysztof Jamróz 57 1:55:33 7 13 37
127 Agnieszka Mazurkiewicz 46 1:56:47 7 9 13 17
128 Mateusz Mańka 44 1:59:53 7 9 13 15 0 0
129 Patrycja Koziarzewska 43 1:07:48 7 9 13 14
130 Katarzyna Marciniak 39 1:01:39 7 15 17
131 Leszek Zatorski 37 1:19:44 37 0
132 Krzysztof Adamczyk 37 1:31:53 7 0 13 17
133 Małgorzata Konarska 37 1:51:44 7 13 17
134 Anna Monkiewicz 37 1:57:29 0 9 0 13 15 0
135 Jakub Mańka 37 1:58:45 7 0 13 0 17
136 Lech Piotrowski 35 1:59:13 7 0 13 15
137 Marta Kowalska 33 1:22:50 7 9 17
138 Justyna Kubat 33 1:58:16 7 9 0 17
139 Maciej Tarsa 29 1:57:19 7 9 13 0
140 Olga Kulczyńska 22 1:14:24 0 9 13
141 krzysztof śpiewak 20 1:56:41 7 0 13
142 Jakub Rymarski 17 1:48:28 0 17 0
143 Lena Romaniuk 17 1:57:13 0 0 0 17
144 Magdalena Lipińska 17 1:59:33 0 17 0 0 0
145 Marta Kołodziejczyk 16 1:56:51 7 9
146 Bartosz Piotrowski 13 0:30:31 13
147 Anna Szczybura 13 1:30:21 0 13
148 Patrycja Dendor 7 0:55:30 7 0 0
149 Izabela Talarek 7 1:59:50 7 0
150 Michał Mazurek 0 0:21:06 0
151 OLIWIA GONTAR 0 0:40:43 0 0 0 0 0 0
152 Anna Sabak-Grzybowska 0 1:45:08 0 0
153 Marcin Marek 0 1:51:49 0 0
154 Jacek Filarski 0 1:55:25 0 0 0

Nasi partnerzy

Pałac Domaniowski Conceptis Puzzles Britenet Microsoft

Partnerzy Fundacji:

Britnet LockMe ER Champ
Facebook - Odwiedź nas
Należymy do World Puzzle Federation WPF
Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright Sfinks 2012
Projekt i wykonanie: WhyBlack